Vår affärsidé - Vår affärsidé : Rejmes Transportfordon AB

Vår affärsidé

Rejmes skall marknadsföra Volvos produktprogram och tillhandahålla service av toppklass samt erbjuda anpassade kringtjänster.

Nöjda kunder och ökade marknadsandelar skall uppnås genom att erbjuda attraktiva helhetslösningar för bilinnehavet.

Verksamheten skall samtidigt ge tillfredsställande lönsamhet för att skapa förutsättningar för att kunna utveckla företaget.