Grundläggande värderingar - Grundläggande värderingar : Rejmes Transportfordon AB

Grundläggande värderingar

Tillsammans har vi enats om och dokumenterat Rejmes grundläggande värderingar. De omfattar beskrivningar av hur vi jobbar med faktabaserade beslut, kundorientering, ständiga förbättringar och allas delaktighet. Att vi har ett sådant dokument innebär för dig som kund att:

• våra medarbetare har den information de behöver för att kunna hjälpa dig att fatta rätt beslut

• vi guidar dig i ditt köp utifrån dina behov och värderingar och inte på våra egna etablerade uppfattningar

• vi hela tiden strävar efter att bli bättre och mer effektiva för att kunna ge dig den bästa tänkbara servicen

• våra medarbetare jobbar som ett lag och har de resurser de behöver för att hjälpa dig att fatta kloka beslut.