Historik - Historik : Rejmes Transportfordon AB

1949 startade de två bröderna Gunnar och Tage Rejme sin första verksamhet i Ulricehamn.
1952 grundades Rejmes Bil AB i Smålandsstenar av Gunnar Rejme.
Samma år delade bröderna på sig. Tage Rejme som två år tidigare hade startat den nuvarande koncernen Tage Rejmes Bil AB fortsatte med sin verksamhet i Ulricehamn.
1955 redan flyttade Gunnar Rejme verksamheten till Halmstad och den första anhalten blev en liten butik på Norra vägen utan verkstad.
1957 togs en ny fullskalig anläggning i bruk på Flygaregatan för PV och LV verksamhet.
1962 byggdes anläggningen i Torup. En närservice som under åren byggts ut ett antal gånger, och som senaste året genomgått en totalrenovering.
1964 togs LV-verksamheten i Falkenbergs kommun över och en ny byggnad uppfördes 1966 på Gruebäcksområdet i dåvarande Vinbergs kommun.
Denna plats var vi tvungna att lämna 2004 då den nya Västkustbanan byggdes.
1966 invigdes en ny LV-anläggning i Laholm. Där bedrevs verksamheten fram till 1969 då den såldes. Försäljning och service sker vid nuvarande anläggning i Halmstad.
1966 var verksamheten så omfattande att anläggningen på Flygaregatan var för liten. Hela huset blev då en PV-anläggning.
Lv-verksamheten flyttade då ut till Sannarp i nybyggda lokaler på Boktryckaregatan.
1970 förvärvades verksamheten och fastigheten för Personbilar i Falkenberg på Varbergsvägen.
I fastigheten finns också en större livsmedelshall.
1975 var det dags igen för flytt. Hela verksamheten flyttade då ihop i nya lokaler ute på Sannarp. PV och LV fanns nu återigen under samma tak.
1982 var anläggningen på Sannarp utvidgad till att i ett nytt hus innehålla även bowling.Detta är en verksamhet som också den rullar, dock inte på hjul. En ny restaurang tillkom också.

1990 delades bolaget upp i tre delar Rejmes Bil AB blev moderbolag till Rejmes Personvagnar AB och Rejmes Transportfordon AB.
1998 förvärvades Halmstads Biluthyrning AB, ett lokalt biluthyrningsföretag.
2002 genomfördes en tillbyggnad samt omfattande renovering av lokalerna för PV-försäljning, kundmottagning och reservdelar samt administrationen.
2002 förvärvades Falkenbergs Biluthyrning AB ett lokalt biluthyrningsföretag.
2002 förvärvades Bil-Månsson i Laholm AB av Rejmes Personvagnar AB.
2002 Förvärvades grannfastigheten på Boktryckaregatan i Halmstad. Fastigheten behövdes för att kunna utvidga bilhandelsverksamheten.
2004 förvärvades ytterligare mark i anslutning till Halmstadsanläggningen. Samma år blev en ny anläggning för lastvagnsverksamheten klar ute vid Vinbergsmotet/E6.
2005 tog vi en helt ny anläggning i bruk för krockskadade personbilar. Anläggningen blev omnämnt som ett av Europas modernaste Skadecenter.
2006 på hösten påbörjades en tillbyggnad och totalrenovering av Lastbilsverkstaden i Halmstad. Allt för att uppfylla dagens krav på en modern anläggning som skall serva och underhålla högteknologiska fordon.
Anläggningen blev klar vid årsskiftet.
2007-2008. Företagen är idag auktoriserad återförsäljare av Volvo Personbilar. Renault Personbilar och lätta Transportbilar, LandRover resp. Volvo Lastvagnar. 
Rejmes Transportfordon AB är Certifierade för ISO 9001 och ISO 14001 av tredje part.
2007
Rejmes Personvagnar AB är Certifierade för ISO 9001 och ISO 14001 av tredje part.