Certifiering - Certifiering : Volvo Truck Center

ISO certifierat företag

Miljö
Volvo Truck Center Sweden AB strävar efter en så god miljöanpassning som verksamheten tillåter, bl.a. genom att välja rätt produkter och bra rutiner. Volvo Truck Center Sweden AB är miljöcertifierade enligt ISO14001. För att arbeta mot ett hållbart samhälle, försöker vi hela tiden hitta bättre produkter och arbeta för att förebygga miljöbelastningar.

Kvalitet
Volvo Truck Center Sweden AB är sedan 1997 kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Vi är dessutom ackrediterade av Swedac för att släcka 2:or, arbeta med hastighetsregulatorer, färdskrivare samt köldmedia. Vårt integrerade verksamhetssystem hjälper oss att kontinuerligt förbättra våra arbetsätt.

Vill du ha vårt certifikat så mailar du till,

Thomas Swahnberg, Miljö- & kvalitetschef

thomas.swahnberg@volvo.com

eller

Harald Joelson, Miljö- och kvalitetssamordnare

harald.joelson@volvo.com