Miljöarbete - Miljöarbete : Volvo Truck Center
miljöarbete

Miljöarbete

Minskade utsläpp av koldioxid
Volvo Truck Center har aktivt arbetat med att förbättra miljöprestanda hos våra tjänstebilar. Andelen mindre miljöpåverkande fordon har under perioden 2006-2010 ökat från 7% till 54%.

Miljötillstånd
Våra demonteringsanläggningar i Södertälje och Kungälv är tillståndspliktiga och har tillstånd ifrån länsstyrelsen.
Samtliga tvätthallar är anmälda till respektive kommun och deras miljöprestanda rapporteras årligen.

Förarinformation
Dagens höga miljökrav gör lastbilarna mycket avancerade. Att använda fordonet på ett optimalt sätt blir viktigare både för våra kunder och våra kunders kunder. 
Därför erbjuds samtliga som köpt ett nytt fordon en heldagsutbildning för att lära sig hantera fordonet optimalt ur miljöhänseende. Utbildningen är en godkänd del i YKB utbildningarna. Läs mer om förarutbildning här.

Serviceavtal
För att bibehålla fordonets miljöprestanda kan vi erbjuda ett serviceavtal som är optimerat för varje fordons körning till en fast kostnad. Läs mer om serviceavtal här.