Kultur och värderingar - Kultur och värderingar : Volvo Truck Center
Our culture and values

Kultur och värderingar

Volvo Truck Cemters företagskultur och värderingar ger en grund för hur vi beter oss varje dag på jobbet, i kontakt med arbetskamrater, kunder och andra.

Vi måste alla hjälpas åt att omsätta principerna i praktisk handling och för detta har Volvo tagit fram en ”handbok” i kultur och värderingar som vi kallar The Volvo Way.
Våra tre kärnvärden – kvalitet, säkerhet och miljöomsorg – utgör den gemensamma värdegrund som vårt varumärke bygger på. Vi eftersträvar en kultur där arbetet med ständiga förbättringar är det som driver våra kärnvärden att utvecklas. Vi tror på ett arbetssätt med kunden i fokus och långsiktig hållbar utveckling.