intro - Förarutbildning - YKB : Volvo Truck Center
Certifierad förarutbildning

Certifierad förarutbildning

Att investera i professionella förares kompetens är en lönsam investering för alla parter.
Volvo Lastvagnars förarutbildning ger ökad trafiksäkerhet, sänkta kostnader för åkeriet samt minskad miljöpåverkan.
Rätt hanterad kan den spara in upp till
10 procent av bränsleförbrukningen.

Kursprogrammet utgår från en helhetssyn på förarnas arbetssituation och innefattar bland annat effektiv körning, hälsa, säkerhet, lagar och regler.

Utbildningen hålls av kompetenta lärare som med lång erfarenhet av lastbils- och transportbranschen kan erbjuda förarutveckling med hög kvalitet. Teori varvas med praktik och varje del kan anpassas till åkeriets behov.

Volvo Lastvagnars förarutbildning uppfyller EU:s direktiv om fortbildning av professionella förare och innefattar alla de delar du behöver för att uppfylla kraven för yrkeskompetens (YKB).