Volvo Lastbilslease - Finansiering : Volvo Truck Center

Förutsägbara kostnader och färre bekymmer

Volvo Lastbilslease hjälper till att minska många av de risker som finns vid transporter. Det är en smidig lösning på åkeriets transporter som innebär att man hyr fordonet fullt ut och använder det som företagets eget. Det blir enkelt att budgetera, planera och prissätta transportuppdragen.

I hyran ingår:

  • Avtalad körsträcka
  • Finansiering
  • Service & Reparation
  • Restvärdesrisk

 

Månadsavgiften kan lätt brytas ner utifrån avtalad körsträcka och därmed får man bra kontroll över kostnaderna. Vidare kan man komplettera med skatt, försäkring samt däck.

Vi tar hand om underhållet och pappersarbetet medan åkeriet kan koncentrera sig på det man är bäst på - planera och utföra transporterna.