att hyra lastbilsförare, att hyra lastbilschaufför - Hyra lastbilsförare : Volvo Truck Center

Hyra lastbilsförare i Stockholm

Vi har lösningen när du behöver hyra lastbilsförare för tillfälliga eller längre uppdrag. I ett unikt samarbete med Manpower kan företag i Stockholms- och Mälardalsområdet hyra lastbilsförare via Volvo Hyrlast. De lastbilsförare som är anslutna innehar alla olika specialkompetenser och kan snabbt sättas in i din verksamhet.

Att hyra lastbilsförare och dessutom kunna hyra lastbil i en och samma bokning är vi ensamma om. Denna kombination kan till och från vara den optimala lösningen för många företagare. Kontakta oss därför för mer information eller ett kostnadsförslag eftersom hyresperiodens längd har stor inverkan på priset.

Ta kontakt med oss när du ska hyra lastbilsförare - med eller utan lastbil.

HYRA LASTBILSFÖRARE

Våra lastbilsförare har alla olika specialkunskaper

- Alla lönekostnader ingår i hyrespriset
- Delning av ev. självrisker ingår i hyrespriset
- Hyrespris på lastbilsförare beräknas per timme

Kontakta oss för mer information:
Lars Alarik-Eriksson
Volvo Hyrlast, 08/625 55 44
lars.alarik-eriksson@volvo.com

Lennart Johnsson
Volvo Hyrlast, 08/625 55 45
lennart.lj.johnsson@volvo.com

HYRA LASTBILSFÖRARE OCH LASTBIL

Att hyra lastbilsförare och att hyra lastbil är optimalt

- I hyrespriset ingår allt utom drivmedel
- Ev. självrisker ingår i hyrespriset
- Hyrespriset på lastbil beräknas per dag