Förebyggande underhållsavtal - Serviceavtal : Volvo Truck Center

DIN LASTBIL ÄR VÄRD ETT SERVICEAVTAL

Förebyggande service på din lastbil är den enskilt viktigaste åtgärden för att få maximal utdelning på funktion och ekonomi. Serviceavtalet anpassas helt och hållet efter din typ av körning och din lastbils grundläggande behov. Omfattningen bestämmer du i samråd med oss.

Volvo Blue Contract täcker allt förebyggande underhåll som behövs för lastbilen. Priset är fast, lågt och förhandsbestämt.

I standardpaketet för förebyggande underhåll ingår bland annat följande:

  • Kontroll av lastbilens funktioner, smörjning av chassiet och hytten och byte av motorolja/filter.
  • Alla kontroller utförs i enlighet med tillämpliga lagar.
  • Originaldelar och material som krävs.


Exempel på möjliga tillval:

  • Kalibrering av färdskrivaren 
  • Reparationer utanför normal arbetstid.

    En detaljerad beskrivning av innehållet i Volvo 
    Blue Contract finns hos återförsäljaren.

Kontakta oss om hjälp med vilket avtal som passar bäst för din verksamhet eller övriga frågor om detta:

Lasse Hedlund 08-625 55 48 (Stockholm)
Hans Erik Åhling 031-58 80 67 (Göteborg)
Sven-Erik Andersson 040-680 24 47 (Malmö)
Lennart Eriksson 08 625 55 52 (Samtliga regioner)