Service på väg - Service på väg : Volvo Truck Center
Servicebilen

Volvoservice på väg

Volvoservice På Väg är ett nytt komplement till verkstädernas traditionella service och Volvo Action Service dygnet runt jour.

Vi har nu tre Service på väg fordon i Stockholm och en i Göteborg som kan tillhandahålla nedanstående tjänster.

Volvoservice På Vägs huvudsakliga uppgift är att förenkla för dig som kund. Genom färre körtimmar till våra verkstäder ökar tillgänligheten till ditt fordon.

Fördelar med volvoservice på väg:

  • Kapar ledtider för dig som kund och ger ökad tillgänglighet.
  • Vi åker ut, felsöker samt utför mindre reparationer.
  • Behöver bilen bokas in på verkstad så gör vi en fördiagnos.
    ServiceCenter kontaktar dig, och bokar in bilen på närmaste
    Volvo Truck Center verkstad, samt förbereder med att ta hem rätt delar.
  • Volvoservice På Väg bokas via ServiceCenter på telefonnr: 020-346 346
  • Ordinarie verkstadspriser gäller + fast startavgift.