YKB - Tjänster : Borås Bil Lastvagnar AB
YKB

Förbättra ditt resultat. Ge dina förare en ”ledig dag”.

Att investera i professionella förares kompetens är en lönsam investering för alla parter. Borås Bil Lastvagnar AB erbjuder en skräddarsydd förarutbildning framtagen av Volvo lastvagnar som 
ger ökad trafiksäkerhet, sänkta kostnader för åkeriet samt minskad miljöpåverkan.

Kursprogrammet utgår från en helhetssyn på förarnas arbetssituation och innefattar bland annat effektiv körning, hälsa, säkerhet, lagar och regler.

Utbildningen hålls av lärare med lång erfarenhet av lastbils- och transportbranschen. Kurserna innehåller både teori och praktik och varje del kan delvis anpassas till åkeriets behov.
 
Förarutbildningen är certifierad i hela Europa och uppfyller EU:s direktiv om fortbildning av professionella förare och innefattar alla de delar du behöver för att uppfylla kraven för YKB – Yrkeskompetensbevis.

Utbildningen är uppdelad i fem ämnesområden:

Effektiv körning
Säker körning & kundfokus
Transportbranschen & lagstiftningen
Hälsa och ergonomi
Trygga transporter


Har du frågor kontakta:

Jonas Asp
033-15 17 38
jonas.asp@borasbil.se