Web Default Page - Penningtvätt: BRANDT LASTVAGNAR AB

Penningtvätt

Vi har en ny lag som innebär att vi måste göra en bedömning av risken för att vi används för penningtvätt. Det betyder att kraven på vår kundkännedom och uppföljning ska vara anpassade efter de bedömda riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi kommer alltså lära känna dig som kund och dina affärer lite närmare innan vi inleder en affärsrelation. För ytterligare information hänvisar vi till Volvofinans sida Åtgärder mot penningtvätt