Historik - Historik : Finnvedens Lastvagnar AB

Historik

Finnvedens Lastvagnar startade 1997, då Finnvedens Bil:s lastbilsavdelning bolagiserades. 
Bolaget har sedan växt genom att ett antal närliggande distrikt förvärvades under åren 1998-2005.

Finnvedens Lastvagnar ingår sedan starten 1997 i Liljedahl Group. För mer information, liljedahlgroup.se
Sedan 1 januari 2007 är Finnvedens Lastvagnar Öst, Väst, Skaraborg samt Syd sammanslagna till ett bolag under namnet
Finnvedens Lastvagnar AB med gemensam företagsledning för samtliga 19 anläggningar.