om oss - Om oss : Finnvedens Lastvagnar AB

Vår filosofi

Vi har skapat relationer mellan kundens behov och vår existens.      
Däri ligger vår själ. Vi verkar i en genuin småföretagarmiljö med  
en speciell anda.

Ur den och Volvos kultur har vi vuxit fram. Till en identitet som är omisskännlig hos våra kunder. Därför har vi relationer sen 50-60-talen, med andra generationen som kund. Detta är möjligt om vi också kan ge dem helheten i service och tryggheten i en lång tradition. Och kundanpassa produkterna fullt ut. Det klarar vår personal.

Därför är de viktiga och måste trivas för att stanna. Då trivs kunden och kommer tillbaka. År efter år. Vi kan bara komma någonstans genom relationen, och utan den är vi ingenting.