Euro 4/Euro 5 - Euro 4/Euro 5 : Finnvedens Lastvagnar AB
Euro 4/Euro 5

Nya incitament för utsläpp

Alla fordon som registreras från och med den 1 oktober 2009 måste uppfylla kraven i lagstiftningen om Euro 5.

De nya Euro-normerna för avgasreducering ställer höga krav på alla fordonstillverkare. Skillnaden mellan en Euro 3- och en Euro 5-motor är avsevärd när det gäller avgasemission. Emissionerna av kväveoxider (NOx) måste reduceras från 5 till 2,0 g/kWh, en minskning på 60 procent. Partikelemissionen (PM) måste reduceras från 0,1 till 0,02 g/kWh. Det innebär en minskning av inte mindre än 80 procent. 

Ytterligare ett steg är våra motorer som uppfyller EEV-kraven (Enhanced Environmental friendly Vehicle). Genom optimerad kalibrering av den elektroniska motorstyrningen har partikelemissionen (PM) minskats med 33% och rökgasvärden med 70% jämnfört med EURO 5 kravet, vilket gör EEV-motorn extra miljövänlig och lämplig för exempelvis stadsmiljöer och trafikzoner med tuffa partikel- och rökgaskrav.
Statliga incitament
Flera europeiska länder som t ex Österrike uppmuntrar redan användandet av EEV-motorer genom incitament som lägre vägtullar eller mer lönsamma avskrivningstakter för överensstämmande fordon.
Kontakta lämplig myndighet i ditt land om du vill ha mer information. För ytterligare information kontakta er närmaste återförsäljare.

Bränsleeffektivitet
Tack vare effektiv förbränning i Volvos  Euro 5/ EEV-motorer, garanterar dessa enheter den mest bränsleeffektiva lösningen bland alla konkurrerande tekniker, vilket i sig både är en ekonomisk och miljömässig fördel. Trots att katalysatorreduktionsprocessen kräver en tillsats i form av vätskan AdBlue kommer inte den totala driftkostnaden öka jämfört med Euro 3-specifikationen.