praktiska omständigheter & tillgång - Tillgång på AdBlue : Göinge Bil Lastvagnar AB

AdBlue på påfyllningsstationer


Volvo arbetar med ledande olje- och kemiföretag för att ta fram bra lösningar för ett distributionsnätverk och för hantering av AdBlue. Det finns många leverantörer och de erbjuder kompletta tanksystem och utrustning som är klar för leverans redan idag.
Fram till dess att infrastrukturen för AdBlue är helt


utbyggd kommer vårt nätverk av återförsäljare att kunna erbjuda ett smidigt och kostnadseffektivt system för våra kunders AdBlue-lagring. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information om hur och när AdBlue kommer att finnas tillgängligt i din region.