Om oss - Om oss / kontakt : G?inge Bil Lastvagnar AB

Om G?inge Bil Lastvagnar

KONCERNEN???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? G?inge Bil Lastvagnar AB ing?r som hel?gt dotterbolag
till G?inge Bil Investkoncernen med huvudanl?ggning i
H?ssleholm och filialer i Markaryd och ?lmhult. Bolaget
innehar agenturen f?r Volvo lastvagnar.

Lastvagnars oms?ttning 2013 uppgick till 105 mkr och
hela koncernens oms?ttning till 650 mkr. Lastvagnar har?
drygt 40 anst?llda och hela koncernen drygt 150 anst?llda.

V?r aff?rsid?
Vi marknadsf?r och s?ljer lastvagnar,?LV delar och tillbeh?r.
Genom att t?cka alla kundbehov skall vi vara det b?sta
alternativet f?r varje ?gare/brukare av tunga fordon.

V?ra aff?rsm?l????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

  • G?inge Bil Lastvagnar AB skall vara ett naturligt centrum
    f?r v?ra kunder dit man v?nder sig med st?rsta f?rtroende.
  • G?inge Bil Lastvagnar AB skall s?lja nya samt begagnade lastvagnar och bussar, chassier och kompletta fordon.
  • G?inge Bil Lastvagnar AB skall ha den b?sta service och tillg?nglighet, som v?ra kunder kan kr?va av sitt fordon.
  • G?inge Bil Lastvagnar AB arbetar st?ndigt mot h?gsta
    m?l vad betr?ffar KVALITET, S?KERHET OCH MILJ?.

HISTORIK
F?retaget grundades 1952 av Carl Persson. 1955 byggdes en ny personbilsanl?ggning vid Kristianstadsv?gen i H?ssleholm d?r verksamhet bedrevs till 1997 d? en helt ny anl?ggning togs i bruk
vid "T4-rondellen" i norra H?ssleholm.

Under 60- och 70- talet etableras anl?ggningar p? ?vriga orter genom f?rv?rv samt nybyggnationer. 1966 p?b?rjas nybyggnation
av lastvagnsanl?ggning i H?ssleholm. I slutet av 70-talet avlider f?retagets grundare och f?retaget g?r vidare i barnens regi.

I b?rjan av 90-talet f?rv?rvar grundarens dotter Lena Mangbo samtliga aktier. Numera ?gs G?inge Bil Investkoncernen av
Lena Mangbo med familj.

MILJ? & KVALITE
Vi arbetar efter en milj?policy och en kvalitetspolicy och som ett led
i v?rt milj?arbete?har vi?inf?rt k?llsortering i hela f?retagskoncernen.?

L?s mer om?milj? och kvalit? under respektive rubrik till v?nster.