foretagsledning2 - Företagsledning : Göinge Bil Lastvagnar AB

Företagsledning

VD

Ekonomichef

Försäljningschef

Hans Edén marcus
Hans Edén
010-1670921
hans.eden@goingebil.se                      
Kent Andersson
010-1670814
kent.andersson@goingebil.se            
Marcus Strömblad
010-1670922
marcus.stromblad@goingebil.se