Kvalitetspolicy - Kvalitet : Lidbil Lastvagnar AB

Kvalitetspolicy

Vår verksamhet ska kännetecknas av total kvalitet, som prioriterar kundomsorg och kundtillfredsställelse.
Genom ständiga förbättringar ska vi bygga upp ett förtroende som ger livslånga affärsrelationer med våra kunder.
Alla medarbetare ska sträva mot total kvalitet.

Strategi:
Med utgångspunkt från företagets kvalitetspolicy anger vi fem viktiga strategiska ställningstaganden.

1. Kvalitet ska ges högsta prioritet i alla sammanhang.

2. Kvalitet ska vara alla medarbetares ansvar och angelägenhet.

3. Nollfelsprincipen ska alltid gälla.

4. All verksamhet ska utvecklas genom ständiga förbättringar.

5. Organisationens lagarbete ska vara effektivt och inte präglas av revirtänkande.

Gäller fr.o.m. 2007-10-01

Lidbil Lastvagnar AB

Martin Carlsson/VD

Länk till vårt kvalitetscertifikat