Månadens vara - Månadens kampanjvaror i butiken : Lidbil Lastvagnar AB