Miljö4 - Vår Miljöpolicy : ÖSTERLENS LASTVAGNS AB

Österlens Lastvagnars Miljöpolicy

Vi har alla ett gemensamt ansvar för miljön.

Vi skall stå för: TILLGÄNGLIGHET ENKELHET PASSION

Vår vision är: Vi är den mest innovativa och självklara mötesplatsen för alla.


Miljöarbetet angår oss alla och bygger på samverkan mellan medarbetare, kunder, leverantörer och myndigheter.

Genom att se helheten i vår verksamhet vill vi ständigt förbättra och minska de miljö-aspekter samt förebyggande av förorening som vår verksamhet kan bidra till.

Vi ska kunna informera om verksamhetens miljöpåverkan på ett öppet och faktabaserat sätt.

Vi skall inom ramen för våra lokala och ekonomiska förutsättningar miljöanpassa vår verksamhet och efterleva krav och lagar genom aktivt miljöhandlingsprogram.

Ge alla medarbetare ökad medvetenhet, förståelse och information om verksamhetens miljöpåverkan
.
  
Eftersträva att alla medarbetare känner personligt arrangemang och tar eget ansvar för miljöomsorg inom sitt arbetsområde.

Påverka och välja leverantör av produkter och tjänster som uppfyller kraven på miljöomsorg.

Informera och påverka kunder att välja produkter och tjänster som innebär miljöomsorg.

 Fastställd att gälla fr.o.m. den 10/12 2013

Percy Gustavsson

VD

Intertek