levererat2013 - Levererade lastbilar 2013 : ÖSTERLENS LASTVAGNS AB