i korthet - Förebyggande underhåll : Skånebil Lastvagnar AB
Förebyggande underhåll

Varje lastbil får unik behandling

Med Volvo Originalservice får du en individuell serviceplan för varje lastbil, och den är optimerad efter både lastbilens och verksamhetens behov.

Planerat underhåll
Den grundläggande föresatsen bakom Volvos servicekoncept, Volvo Original Service, är att all service bör äga rum när lastbilen lämnas in för planerat underhåll.


Vi analyserar tillsammans servicebehovet och skapar en serviceplan som maximerar tillgängligheten för din Volvolastbil. Fråga din återförsäljare hur du kan få tillgång till planen för din lastbil och din affärsverksamhet.