Säkerhet i hytten - Minska skador : Skånebil Lastvagnar AB

Säkerhet i hytten

Krocksäkra hytter
De vanligaste olyckorna är de där lastbilen antingen blir påkörd framifrån eller välter. I dessa fall, liksom vid andra olyckor då hytten träffas av ett yttre föremål, måste hytten först och främst överföra energin bakåt så att ett tillräckligt stort överlevnadsutrymme upprätthålls inuti hytten.

På Volvo Lastvagnar testar vi lastbilarna noggrant med ett antal tester, inklusive slagprov framifrån. Och alla hytter uppfyller de svenska kraven för hytthållfasthet, vilka är de strängaste i världen.

 

Absorberar energin vid en kollision
Vid en olycka utvecklas enorma krafter. Förarens kropp utsätts för en kraft som är minst två gånger den totala kroppsvikten. Hyttens interiör måste därför vara energiabsorberande så att den ger efter för kroppens tryck. Ratten och instrumentbrädan i alla våra hytter är energiabsorberande liksom all inredning i knähöjd. All klädsel är tillverkad av flamsäkert material.

Tillbehör, som mikrovågsugn och kaffebryggare, är utformade så att de kan fästas stadigt för att de vid en kollision eller en häftig inbromsning inte ska flyga omkring i hytten.