Certifikat - Om oss : Rejmes
Miljö och Kvalitet certifikat

Kvalitet och miljö

Rejmekoncernen bedriver ständigt miljö- och kvalitetsarbete för att leva upp till våra kunders krav och förväntningar.

För oss är det viktigt att våra produkter och tjänster håller hög kvalitet och är skonsamma för miljön. Våra ledningssystem är certifierade enligt ISO 14001 (miljö) och ISO 9001 (kvalitet).

Nedan följer några exempel på hur vi inom Rejmekoncernen arbetar:

  • Vi erbjuder förnyelsebara bränslen, bioetanol samt biogas, utöver traditionella bränslen såsom bensin och diesel.
  • På våra dieselanläggningar finns AdBlue (tillsats för att minska kväveoxidutsläppen) tillgängligt för lastvagnar och bussar.
  • Våra tvättgator i Norrköping, Linköping och Örebro samt tvättarna i Motala och Åtvidaberg är Svanenmärkta. När du väljer en Svanenmärkt biltvätt minskar utsläppen av skadliga ämnen med upp till 90%.
  • Lackeringsarbeten i våra bilskadecenter i Norrköping och Linköping utförs huvudsakligen med vattenbaserade färger.
  • Alla våra anläggningar har väl inarbetade system för källsortering. Avfallet tas om hand av våra samarbetspartners Ragn-Sells och SITA.
  • Nästan alla våra fastigheter är anslutna till fjärrvärmenätet. Våra anläggningar i Tranås och Askersund värms upp med bergvärme.
  • En stor del av ett fordons miljöpåverkan sker genom avgasutsläpp, genom service av motorer och kontroll av avgassystem och däcktryck sänks bränsleförbrukningen och därmed minskade utsläpp.
  • Genom mätningar och utvärderingar får vi information om vad våra kunder tycker om oss, förbättringsförslagen läggs in i våra handlingsplaner för att möta efterfrågan.

Rejmes certifikat

Tage Rejmes i Linköping Bil AB
Tage Rejmes i Norrköping Bil AB
Tage Rejmes i Örebro Bil AB
Tage Rejmes Lastvagnar AB
Tage Rejmes i Örebro Lastvagnar AB

Vi är ackrediterade av Swedac för:

• Att genom egna reparationer släcka tvåor från besiktningsföretag, t ex Svensk Bilprovning eller Carspect. Dessa  uppgifter registreras då hos Vägverket. Du slipper åka tillbaka till besiktningsföretaget för efterkontroll.

• Färdskrivare (analoga och digitala, gäller endast lastvagnsbolagen).

• Hastighetsregulator (gäller endast lastvagnsbolagen).

Meddelandeplikt enligt ISO17020:2012, avsnitt 4.2
När det krävs enligt lag eller avtalats i kontrakt att kontrollorganet kan eller ska frisläppakonfidentiell information, ska uppdragsgivaren eller berörd person meddelas om vilken information som lämnas, om detta inte är förbjudet enligt lag. Kontrollorganet ska i förväg informera uppdragsgivaren om vilken information det avser att göra allmänt tillgänglig.

MRF – Motorbranschens riksförbund Rejmes är
medlemmar i MRF, en branschorganisation för seriösa och professionella bilåterförsäljare samt bilverkstäder i Sverige. MRF ställer höga krav på sina medlemmar, det gäller såväl miljö, kvalitet som kompetens.