Volvo Finansiell Lease - Finansiering : Värmlands Motor AB
En enkel och bekväm lastbilsfinansiering

En enkel och bekväm lastbilsfinansiering

Genom Volvo Finansiell Lease kan man på ett enkelt sätt finansiera sitt fordon.

Volvo Finansiell Lease innebär att man hyr fordonet men använder det som sitt eget i rörelsen. Det blir lättare att budgetera och planera och avtalstiden kan anpassas efter rörelsens speciella behov. Vid leasingperiodens slut, om man inte vill förlänga avtalet, har man ansvaret för att bilen säljs vidare och får på det sättet del av en eventuell vinst.

Ett leasingavtal har flera fördelar:

  • Mindre kapitalbindning
  • Bättre cashflow och enklare budgetering
  • Minskad balansräkning
  • Genom att använda fordonet som säkerhet sparar man kreditutrymme
  • Möjlighet att förlänga avtalet vid periodens slut