Miljopolicy och certifiering - Miljöpolicy och certifiering : Wist Last & Buss

Miljöpolicy och certifiering

 Wist Last & Buss miljöpolicy

Wist Last & Buss skall verka för ett ekologiskt hållbart samhälle genom att:

Erbjuda våra kunder långsiktigt hållbara transportlösningar med skonsamma alternativ för miljön både beträffande val av fordon, och vårt arbete med reparationer och service.

Arbeta för att minska vår verksamhets miljöbelastning.

Arbeta för att kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete genom att formulera, kommunicera och följa upp mål och mätetal, samt genom att involvera och stimulera våra anställda till att ta personligt miljöansvar.

Arbeta för att våra samarbetspartners visar samma miljöengagemang som oss, samt sträva efter att använda de leverantörer som med sina produkter ger lägsta miljöpåverkan.

Uppfylla eller överträffa de krav som ställs i lagar och andra krav.

Wist Last & Buss är certifierade enligt SS-EN ISO 14001:2004

Certifikat SS-EN ISO 14001:2004 - NORD (pdf 371kb)
Certifikat SS-EN ISO 14001:2004 - SYD (pdf 195kb)

Klicka för att se certifikaten eller högerklicka och välj "spara mål som" för att ladda ner filen till din dator.