YKB - Yrkeskompetensbevis - Tjänster : Wist Last & Buss
YKB

YKB - Vi utbildar dig

Att investera i professionella förares kompetens är en lönsam investering för alla parter. Vi på Wist erbjuder en skräddarsydd förarutbildning framtagen av Volvo Lastvagnar som ger ökad trafiksäkerhet, sänkta kostnader för åkeriet samt minskad miljöpåverkan.

Kursprogrammet utgår från en helhetssyn på förarnas arbetssituation och innefattar bland annat effektiv körning, hälsa, säkerhet, lagar och regler.

Utbildningen hålls av lärare med lång erfarenhet av lastbils- och transportbranschen. Kurserna innehåller både teori och praktik och varje del kan delvis anpassas till åkeriets behov.

Förarutbildningen är certifierad i hela Europa och uppfyller EU:s direktiv om fortbildning av professionella förare och innefattar alla de delar du behöver för att uppfylla kraven för YKB – Yrkeskompetensbevis. I Sverige är alla delkurser fristående och helt kompatibla med TYA/STR-konceptet.

Vi har öppna kurser "drop in" och som med jämna mellanrum annonseras ut på både hemsidan och Face Book.

Vi utbildar grupper och under förutsättning att det finns en godkänd utbildningslokal kan vi utbilda på plats hos åkeriet.

Utbildningen är uppdelad i fem delkurser:

Delkurs 1 Effektiv körning

Delkurs 2 Trygga transporter

Delkurs 3 Transportbranschen och lagstiftningen

Delkurs 4 Hälsa och Ergonomi

Delkurs 5 Säker körning och kundfokus


Wist Syd (Västerås)

Johnny Karlsson, Telefon: 021-236 23
johnny.karlsson@wistlastbuss.com

Wist Syd (Uppsala)
Ola Lindström, Telefon: 018-68 51 56
ola.lindstrom@wistlastbuss.com