Zes cursussen die het verschil maken

Trainingen die het verschil maken.

Onze trainingen worden verzorgd door zeer bekwame instructeurs met uitgebreide ervaring in de truck- en transportindustrie. Zij begrijpen daardoor u en uw chauffeur goed en tijdens de trainingen staan ze, dankzij deze kennis, dichtbij uw chauffeur. Al onze trainingen voldoen aan de EU-richtlijnen, daarmee kunnen uw chauffeurs naast het actualiseren van hun eigen kennis ook uren maken voor Code 95. Onderstaande trainingen duren elk 7 uur.

 Zuinig rijden

1. Volvo Expert Training (praktijktraining Zuinig Rijden)

Uw chauffeurs vormen de belangrijkste factor voor het verhogen van uw winstgevendheid. Kleine wijzigingen in de manier waarop de chauffeur zijn rit plant, het voertuig (en de remmen) gebruikt, leveren u een brandstofbesparing op van 5 tot 10%. Dit is direct te realiseren nadat uw chauffeurs deel hebben genomen aan een van onze (praktijk)trainingen. Op de langere termijn kunt u profiteren van lagere kosten door minder ongevallen en minder slijtage van de truck. Meer informatie »

 

Veiligheid

2. Veilig werken als chauffeur

Uw chauffeurs hebben in allerlei werkgebieden te maken met veel omstandigheden gedurende de werkdag. De distributiechauffeur rijdt vaak door bebouwde en drukke gebieden en de chauffeur in de bouw komt veel onverharde wegen tegen en komt op 'onveilige' bouwplaatsen. Dit zorgt in beide gevallen voor de nodige uitdagingen. In deze training ligt de nadruk op de omstandigheden waarmee chauffeurs te maken hebben tijdens het werk. Meer informatie »

 


Transport en Wetgeving

3. Digitale tachograaf

Chauffeurs krijgen tijdens deze training inzicht in wetgeving, zoals rij- en rusttijden en hoe deze effectief kunnen worden toegepast. Ook geeft de training chauffeurs een beter begrip van de transportbranche en van de rol als beroepschauffeur. Alles bij elkaar leert men in deze training meer over hoe men een positieve invloed kan hebben op de omzet van het bedrijf. Meer informatie »

 Persoonlijke Gezondheid en Eerste Hulp

4. Leefstijl

Gezien het feit dat de weg de werkplek van chauffeurs is, is het belangrijk dat de chauffeur leert hoe hij een gezonde leefstijl kan volhouden. Daarnaast is het niet ongebruikelijk dat uw chauffeurs als eerste op een plaats van een ongeval zijn. Daarom is het belangrijk om te weten hoe de situatie moet worden afgehandeld, hoe ongevallen kunnen worden voorkomen en hoe risico's voor chauffeurs en voor andere weggebruikers kunnen worden vermeden. Meer informatie »

Lading Zekeren en Ciminaliteitspreventie

5. Lading Zekeren

Doel is om uw chauffeurs zo verantwoord mogelijk lading te laten zekeren. Dit door middel van het inschatten van het nut, de noodzaak en de gevolgen van onvoldoende zekeren. Dit helpt chauffeurs ongevallen en boetes als gevolg van onjuist geplaatste en slecht vastgezette ladingen te voorkomen. Meer informatie »
Behaviour Based Safety Training

6. Behaviour Based Safety Training (praktijktraining)

Veiligheid is een van de kernwaarden van Volvo. Het vervoeren van gevaarlijke stoffen verlangt een groot veiligheidsbewustzijn van uw chauffeurs. Hier dragen wij graag aan bij met de training Bahaviour Based Safety. Meer informatie >> 

7. Uw training boeken

7. Uw training boeken

Op deze website vindt u specifieke informatie per training, ook is er per training een informatieblad beschikbaar zodat u alle informatie nog kunt nalezen.Wanneer wij een training voor u mogen inplannen kan u contact opnemen met plaatselijke Volvo dealer of rechtstreeks met ons via mailadres

vtndriverdevelopment@volvo.com. 

Wij doen ons uiterste best om een passend trainingstijdstip voor u en uw chauffeurs te vinden.

Bekijk het bezettingsoverzicht van onze trainingen