Sikker kjøring


Sikker kjøring

Sikker kjøring


Tiår med forskning

Kurset er basert på informasjon som er innsamlet av Volvo Accident Research Team (Volvos egen havarikommisjon) fra virkelige ulykker helt tilbake til 1969. Kurset tar også for seg risikobevissthet og sikt, hvordan man bruker sikkerhetsutstyret i lastebilen mest mulig effektivt. Opplæringen gjør blant annet bruk av animasjoner av vanlige ulykkestyper. Kurset kan tilpasses til å oppfylle behovene i virksomheten din.

Innhold

• De vanligste årsakene til ulykker
• Forebygging av ulykker
• Kjøring under vanskelige forhold


 

Fordeler

  • Økt bevissthet om risiko
  • Redusert risiko for trafikkulykker og personskader
  • Lavere risiko for materielle skader
  • Økt sikkerhet for sjåfører og andre trafikanter
 

Kursdetaljer

Kursreferanse: CRS0782
CPC-timer: 7 timer
Opplæringsmetode: Klasserom/opplæringslastebil