Anleggskjøring


Anleggskjøring

Anleggskjøring


Møt utfordringene på anleggsområder

Anleggskjøring er en egen bransje, som krever bestemte typer kunnskap. Kurset tar spesielt for seg utfordringene sjåførene møter på et anleggsområde og når de kjører i terreng. Kurset forklarer hvordan du sikrer lasten, i tillegg til sikkerhetsaspekter for de ansatte, lasten og kjøretøyet.

Unngå skade

Kurset tar også for seg hvordan du håndterer og vedlikeholder et anleggskjøretøy for å unngå skader. Når du for eksempel kjører på et mykt underlag med et høyt og bevegelig tyngdepunkt, øker risikoen for å velte. Ved å forstå risikoene og de fysiske kreftene kan du unngå mange ubehagelige situasjoner. Kurset omfatter også en egen del om bruk av kraftuttak, betongblandere, tippbiler, krokløftere og containerløftere.

Innhold

• Personlig sikkerhet
• Teknikker for terrengkjøring
• Velterisiko
• Kjøretøyfunksjoner for terrengkjøring

 

Fordeler

  • Unngå driftsstans og reparasjonskostnader
  • Økt sjåførsikkerhet og bedre arbeidsmiljø
  • Færre ulykker, redusert risiko for skader
  • Redusert stress og tretthet
  • Sjåførene blir tryggere på egen kjøretøykontroll og kjøreevne 
 

Kursdetaljer

Kursreferanse: CRS0782
CPC-timer: 7 timer
Opplæringsmetode: Klasserom/opplæringslastebil