Ta pulsen på lönsamheten med Dynafleet-appen

Åkerier som använder Dynafleet Bränsle och miljö har redan tillgång till viktig information om vagnparks-, bränsle- och förareffektivitet. Det hjälper dem att övervaka och följa upp förarnas körbeteende och minska koldioxidutsläppen och bränsleförbrukningen med upp till 7 procent. Med hjälp av den nya appen får du som vagnparksansvarig nu tillgång till den här informationen dygnet runt var du än är – och kan enkelt ta pulsen på lönsamheten när du vill.

Spara upp till 7 %

”Med den nya Dynafleet-appen kan jag hålla ett öga på bränsleeffektiviteten var jag än är. Snart kan mina förare sporra varandra med hjälp av appen. Det kommer att bli lättare att få alla att jobba mot samma mål.”
Richard Pinel, redovisnings- och försäkringsansvarig, Société Armoricaine de Canalisations, Frankrike.


Håll koll på poängen

HÅLL KOLL PÅ POÄNGEN
Dynafleet-appen hjälper dig att hålla koll på bränsleförbrukningen, förarnas körteknik och vagnparkens eller enskilda fordons miljöpåverkan. Bränsleeffektivitetspoängen gör det enkelt att notera variationer i bränsleeffektiviteten. Med den uppdaterade versionen av appen kan du starta en intern tävling för att öka förarnas motivation. Du kan enkelt se förarnas placering var du än är, och nu kan även förarna logga in och se vad de har för poäng och jämföra sina resultat med varandras.

BÄTTRE ÖVERBLICK MED DYNAFLEET
Tack vare realtidsinformationen om fordonspositioner, laster, bränslenivåer, förartider, utsläppsnivåer och bränsleförbrukning kan företagen hantera oväntade problem, maximera fordonens produktivitet och fatta beslut om hur de kan spara mer bränsle. I slutet av varje arbetsdag genereras Dynafleet-rapporter som ger en komplett bild av resultaten för varje fordon och förare.


Bästa vägen med Dynafleet

HITTA RÄTT KÖRTEKNIK
För att spara bränsle räcker det inte med att skaffa Dynafleet och anlita erfarna förare – det krävs också en förändring av förarnas beteende. Det är därför det är så viktigt med förarutbildning. Men även den bästa föraren måste jobba med sin körteknik dagligen om besparingarna och lönsamheten ska kvarstå. Då är det bra att kunna se bränsleeffektivitetspoängen direkt i appen, både för föraren och kontoret.

GISSA VILKEN FÖRARUTBILDNING SOM ÄR BÄST?
Volvo Lastvagnars Förarutbildning är som effektivast när den används som en del av en långsiktig strategi och bygger vidare på uppgifterna från de olika Dynafleet-rapporterna. Utbildningen lär ut de mest bränsleeffektiva körsätten i ett system som innefattar analys, utvärdering och upprättande av förarmål. Det är framförallt den systematiska strategin för att säkra bränslesnål körning inom hela vagnparken som ger bestående besparingar.

Bränsleeffektivitet och lönsamhet

EN UPPÅTGÅENDE SPIRAL AV BRÄNSLEEFFEKTIVITET OCH LÖNSAMHET
Erfarenheten visar att när vi sänker bränsleförbrukningen minskar vi också slitaget på både fordon och förare. Det leder till lägre underhålls- och reparationskostnader och en bättre arbetsmiljö. Förarna upplever mindre stress och blir mer produktiva. De tar mindre risker och förbättrar därigenom både åkeriets anseende och lönsamhet.

På längre sikt innebär detta att fler och fler transportuppdrag hanteras på ett mer ändamålsenligt och bränsleeffektivt sätt.

DYNAFLEET-APPEN
Alla Dynafleet-kunder kan hämta appen från App Store och Google Play redan nu. För att komma i gång anger du bara ditt befintliga användarnamn och lösenord.

Dynafleet-appen

FÖRARUTBILDNING
Volvo Förarutbildning innefattar en mängd olika kurser som kan anpassas efter olika verksamhets- och förarbehov. De behandlar inte bara bränsleeffektivitet och miljöpåverkan, utan också hälsa, säkerhet, lagstiftning och riskmedvetenhet. Det är avancerade utbildningskurser som kan leda fram till det kompetensbevis för yrkesförare som EU-lagstiftningen kräver.

DYNAFLEET – EN VERKTYGSLÅDA
Volvos telematiksystem, som lanserades 2004, har utvecklats till ett verktygspaket som ger transportföretagen en realtidsöversikt över vagnparken och viktiga statistiska uppgifter. I kombination med ett särskilt kommunikationssystem gör detta Dynafleet till ett idealiskt arbetsgränssnitt. För vagnparksansvariga är onlinetjänsten nu inte längre bort än närmaste dator, surfplatta eller smartphone.

meddelande