Undvika faror

Undvika faror

Den bästa olyckan är förstås den som aldrig inträffar. Det är därför vi lägger ned så stora resurser på att se till att varje lastbil ger sin förare de bästa möjliga förutsättningarna att undvika olyckor och risksituationer.

Det kräver att vi inte bara tänker på förarens väl och ve vid en eventuell olycka, utan under varje minut som han eller hon vistas i lastbilen. Forskningen visar att den mänskliga faktorn är den bidragande orsaken till cirka 90 procent av alla trafikolyckor.

Trafikmiljön orsakar 30 procent av olyckorna och felaktigheter i fordonen cirka 10 procent. I praktiken beror varje olycka oftast på flera faktorer.

Vi genomför kontinuerligt undersökningar för att fördjupa vår förståelse för var och en av dessa faktorer så att vi kan fortsätta att bygga lastbilar som inte utsätter någon för fara.