En Volvolastbil med en Volvomotor.

Fyra eller sex cylindrar. 5,1 eller 7,7 liter. Dessutom ett stort vridmoment, rejält med kraft och kvick respons. Med Volvos dieselmotorer D5K och D8K är du alltid rätt utrustad för stadskörningens alla utmaningar. Maximal produktivitet och lönsamhet. Varje uppdrag, varje arbetsdag.

Testa själv
Gå till din lokala Volvoåterförsäljare och boka provkörning av Volvo FL.

Använd Dealer Locator


Euro 6

Euro 6 – inga kompromisser.

D5K och D8K uppfyller de strikta europeiska utsläppsnormerna för dieselmotorer som syftar till att reglera mängden föroreningar. Volvos lösning på Euro 6-kraven är att lägga till ett kylt EGR-system för avgasåterledning i motorn som gör att motorerna uppfyller kraven utan att vi behöver kompromissa med vridmoment och motoreffekt. Det vinner alla på.


D5K-motorn

D5K eller D8K – hitta din perfekta partner

Fyrcylindriga Volvo D5K, som nu erbjuds för fordon med totalvikt på 10 till 16 ton, är både liten och lätt, men ändå starkast i sin klass. För dig som vill ha mer kraft än så erbjuder vi en sexcylindrig D8K-motor med upp till 280 hk. Den imponerande responsen och prestandan gör att transporterna går snabbt och effektivt, oavsett om du jobbar med stadsdistribution eller behöver en specialmodell som Volvo FL 4x4.

Läs mer om motoreffektivitet


Volvos momentkurva – för en bekväm körupplevelse

Volvos momentkurva
– för en bekväm körupplevelse.

Snabb acceleration, goda köregenskaper i låga hastigheter och förstklassig dragkraft. D5K- och D8K-motorerna har ett bredare och flackare vridmoment och bättre respons vid låga varvtal. Det maximala vridmomentet för D5K är mellan 800 och 900 Nm. För D8K ligger det mellan 950 och 1 050 Nm, vilket minskar behovet av att växla betydligt. När man börjar jämföra motorkurvor märks det tydligt att Volvo har lång erfarenhet inom dieselteknik.


Volvomotorer – rejält med kraft

We’ve got the power.

Oavsett om du kör med D5K- eller D8K-motor har du alltid massor av motoreffekt. D5K har antingen 210 eller 240 hk, medan D8K har hela 250 eller 280 hk. Motoreffekten, tillsammans med de enastående köregenskaperna och den blixtsnabba responsen, gör att du kan vara säker på att komma fram snabbt, effektivt och – framför allt – i rätt tid.

Visa de fullständiga motorspecifikationerna


Motorprogram för FL

Hk kW Vridmoment
D5K210 210 154 800 Nm
D5K240 240 177 900 Nm
D8K250 250 184 950 Nm
D8K280 280 206 1 050 Nm

Biodiesel (B100)

D5K240 redo för biodiesel

Nu kan du få en D5K240 som drivs av ren biodiesel (B100) – och som är Euro 6-certifierad. Perfekt för dig som vill ha ett miljövänligare alternativ och ta del av eventuella skattelättnader som gäller på din marknad. Mer information om till exempel serviceintervaller kan du få av din lokala Volvoåterförsäljare.


Dieselpartikelfilter

Styrd regenerering med dieselpartikelfilter.

Avgaserna från motorn innehåller mikroskopiska sotpartiklar. För att uppfylla de befintliga utsläppslagarna måste sotpartiklarna fångas upp och förbrännas i ett dieselpartikelfilter under regenereringsprocessen. Kvar blir bara finkornig aska.

D5K- och D8K-motorerna har ett dieselpartikelfilter som enkelt kan övervakas från instrumentbrädan. På instrumentbrädan ser du filterstatusen och meddelas i god tid om det är dags för en aktiv regenerering i de fall där det inte går att göra en passiv regenerering, till exempel om du kör i en miljözon.


En lång rad olika kraftuttagsalternativ

Kraftuttagsalternativ.

För att lasthanteringssystemet och annan utrustning ska få ström måste din lastbil vara utrustad med extra strömförsörjningsteknik – ett kraftuttag. Välj mellan ett eller flera för att överföra kraft från motorn så att du kan driva separata påbyggnader, som kranar eller cementblandare. Till Volvo FL finns en lång rad kraftuttagsalternativ för olika typer av distributions- och transportuppdrag.

Visa de fullständiga kraftuttags- och motorspecifikationerna


Vår lösning för Euro 6.

Motor
Ett closed loop-spjäll, en turbo, en kyld EGR och mycket annat. De nya motorkomponenterna har två huvudsyften: att förbättra gasflödet och att se till att avgaserna har exakt rätt temperatur när de når efterbehandlingssystemet.

Extra insprutare
En särskild dieselinsprutare används för värmehantering i DOC och säkerställer att DPF och SCR fungerar korrekt

Dieseloxidationskatalysator (DOC)
DOC producerar kvävedioxiderna (NO₂) som DPF behöver för att förbränna partiklar effektivt. Under kalla förhållanden producerar den också den värme som krävs för regenereringen.
Dieselpartikelfilter (DPF)
Filtret samlar upp partiklarna (PM) och lagrar dem tills de förbränns under den automatiska regenereringen.

Selective Catalytic Reduction (SCR)
I blandningszonen sprutas AdBlue in i avgaserna. När de når katalysatorn förvandlas kväveoxiderna (NOₓ) till de ofarliga ämnena kvävgas och vatten.

Katalysator för ammoniakrester (ASC)
Det sista steget före avgasröret. Här avlägsnas eventuell resterande ammoniak (NH₃).