Effektiv körning

Effektiv körning

Effektiv körning


Spara upp till 10 procent bränsle

Att vara yrkesförare är en balansgång mellan att leverera varor, säkert och i tid, och att använda så lite bränsle som möjligt. Förare som har gått den här kursen minskar normalt sin bränsleförbrukning med upp till 10 procent. De får praktiska råd om effektiv körning inom olika typer av transportuppdrag, såsom fjärrtrafik, anläggningskörning eller distribution.

Innehåll

• Förarens påverkan på bränsleförbrukningen
• Teorin bakom säker och bränsleeffektiv körning
• Fordonsfunktioner och körtekniker
• En utvärdering av förarens körteknik med efterföljande coachning
• Förhållandet mellan körteknik och miljöpåverkan

 

Fördelar

  • Lägre kostnad för bränsle och underhåll
  • Minskad stress och trötthet
  • Bättre utnyttjande av fordonet
  • Förbättrad säkerhet
  • Minskad risk för person- och fordonsskador
  • Minskad miljöpåverkan
 

Kursdetaljer

Kontakta din Volvoåterförsäljare för mer information om kursen och utbildningstillfällen. Klicka här för att hitta din närmaste återförsäljare.