Får hjulen att rulla

Med Volvo som din transportpartner och det nya guldavtalet med unik förebyggande service, ökar chansen att dina lastbilar alltid finns tillgängliga.

Med den nya anslutningsbarheten och ett väl utbyggt återförsäljarnätverk får du högre tillgänglighet.
Tillgänglighet
Nya Volvo Gold Contract

Med det nya guldavtalet är lastbilens viktigaste system fjärranslutet till din Volvoverkstad och kan övervakas därifrån. På så sätt utförs bara service när det behövs. Denna proaktiva hantering av underhållet gör även att små saker upptäcks innan de blir till större problem. Underhåll och reparationer kan utföras medan lastbilen inte är planerad att användas. Den nya anslutningsbarheten ger dig högsta möjliga tillgång till dina fordon, och en effektivare transport- och distributionsverksamhet.

En lastbil ska vara ute på vägen och göra sitt jobb. Med stöd från din Volvoåterförsäljare är detta enklare än någonsin.

Enklare kostnadskontroll

Tillsammans med din Volvoåterförsäljare kan du ta fram ett unikt serviceschema för din lastbil baserat på dina specifika behov och till en fast månadsavgift. På så sätt blir det lättare att ha koll på kostnaderna och administrera ditt lastbilsägande.

Förbättrad tillgänglighet

För att ge dig bästa möjliga support och service, har du som ägare, förare eller vagnparksansvarig tillgång till ett stort, välutvecklat nätverk av Volvoverkstäder. Du kan också vara säker på att det bara är Volvos originaldelar som används vid allt underhållsarbete och att din lastbil alltid servas av kompetenta och erfarna Volvomekaniker.

Ett värdefullt paket

Ett fordon med både hög kvalitet och bekymmersfritt ägande är ett kraftfullt redskap som borgar för framgångsrika affärer. Hur vore det om det var just du som fick tillgång till den här framgången?

6
Tillgänglighet