Emissies van trucks

Emissies van trucks

Wat betreft de emissies van weggebruikers zijn er vier uitstootelementen die een negatieve invloed hebben op de gezondheid en het milieu: stikstofoxiden, deeltjes, koolwaterstoffen en koolmonoxide. Voor de emissie van deze stoffen geldt in de meeste landen strenge wetgeving en de limieten voor wat elk voertuig mag uitstoten, worden constant verlaagd.

Voor zware dieselvoertuigen ligt de focus vooral op stikstofoxiden en deeltjes.

Euro 6 is vanaf 1 januari 2014 verplicht voor alle nieuwe zware trucks. Wijzigingen ten opzichte van Euro 5:

  • NOX is met 80% gereduceerd – tot 0,40 g/kWh (volgens ESC, European Steady State Cycle)
  • NOX is met 77% gereduceerd – tot 0,46 g/kWh (volgens ETC, European Transient Cycle)
  • PM is met 50% gereduceerd – tot 0,01 g/kWh


Grafiek Emissies