Uw eigen Fuel Coach voor slechts € 20 per maand
– dit is Fuel Advice

Veel transporteurs zien dat chauffeurstraining grote besparingen in brandstof opleveren, maar vinden het moeilijk die vast te houden. Om maand na maand brandstof te blijven besparen zijn voortdurende feedback en begeleiding nodig. Dat betekende een grote investering - tot nu toe. Fuel Advice is een nieuwe service waarop klanten zich kunnen abonneren, en combineert de nieuwste hulpmiddelen met begeleiding van een brandstofadviseur. Dit betekent dat transporteurs regelmatig voor het gewenste aantal voertuigen, adviezen kunnen laten uitbrengen, zodat de brandstofbesparing onbepaalde tijd wordt vastgehouden.

Bespaar tot 5 %

“De combinatie van Dynafleet en een gespecialiseerde brandstofadviseur van Volvo is perfect.’’
“Zo kunnen wij onze energie gebruiken om optimale resultaten te behalen. Wij hebben ervaren dat als één persoon hieraan doelgericht werkt met ons team, dat de beste follow-up geeft voor de chauffeurs en de beste resultaten. We denken dat Fuel Advice geweldige voordelen oplevert voor ons bedrijf en het milieu.’’

Gitle Sande is Managing Director bij Magnus Nistad Transport in Noorwegen, een van de eerste klanten die gebruikmaken van Fuel Advice.

ZO WERKT HET
Als chauffeurs eenmaal weten welke technieken nodig zijn voor het besparen van brandstof, is de sleutel voor langetermijnbesparingen gelegen in systematische follow-up. Dat is de rol van Fuel Advice dat voor elk voertuig met een abonnement een persoonlijke analyse levert in de vorm van een rapport. Om dit te laten werken moet de transporteur een Fuel Champion aanstellen. Deze persoon bekijkt de rapporten van Fuel Advice en geeft de feedback door aan de desbetreffende chauffeurs. Als de transporteur een probleem tegenkomt, kan de expert van Volvo die de rapporten heeft samengesteld verdere ondersteuning bieden.

Fuel Advice Service

WAARUIT BESTAAT DE SERVICE?
De nieuwe service bestaat uit drie onderdelen: Fuel Coaching, Fuel Management Toolbox en Fuel Management Support. Natuurlijk is Dynafleet Fuel & Environment een voorwaarde voor het verzamelen van de gegevens.

Iedere druppel telt

BRANDSTOFCOACH - BLIJVENDE BRANDSTOFBESPARINGEN
De doorlopende analyse van de individuele chauffeursprestaties vormt de kern van de service. Door het opvolgen van rijtechnieken als aanpassen van de snelheid, gebruik van motor, versnelling of vrijloop, kunnen benchmarks worden opgesteld en de voortgang worden gegarandeerd. Elke maand wordt een deskundig advies geleverd in de vorm van elektronische rapporten met de acties die elke chauffeur moet ondernemen. Op deze manier worden vaardigheden voor brandstof besparen systematisch aangeleerd en bijgehouden. En zijn de besparingen voor de transporteur gegarandeerd. Als er zaken zijn die onmiddellijk aandacht vereisen, kan de Fuel Advisor op elk moment een waarschuwing naar de Fuel Champion versturen.

Analyse Fuel Advice

U ontvangt wagenpark- en groepsoverzichten evenals gedetailleerde informatie over het rijgedrag van de afzonderlijke chauffeurs. Naast het vaststellen van gebieden die voor verbetering vatbaar zijn, beantwoordt uw brandstofcoach graag al uw vragen over brandstofbesparing.


HULPMIDDELEN EN ONDERSTEUNING VOOR DE FUEL CHAMPION
De Fuel Management Toolbox vormt de eerste bron voor hulp en advies voor de Fuel Champion. De Toolbox omvat richtlijnen voor het motiveren en begeleiden van de chauffeurs, en voor het instellen en behalen van doelen. Ook bevat de kit sjablonen en hulpmiddelen waarmee de resultaten voor de betrokken personen kunnen worden gevisualiseerd. Als onderzoek nieuwe inzichten in brandstofbesparing oplevert, worden deze via de Toolbox gedeeld.

Als de Fuel Champion verdere ondersteuning nodig heeft, biedt Fuel Management Support uitleg en antwoorden op specifieke vragen. Het kan ook nuttig zijn om te overleggen met de Volvo-expert die de brandstofprestaties heeft geanalyseerd en advies heeft uitgebracht.