Volvo Trucks Belgium

Volvo Trucks Belgium: Missie - Visie

Onze missie
Volvo Trucks Belgium stelt zich tot doel haar commerciële en ondersteunende diensten continu te verbeteren om de beste zakenpartner te zijn voor zowel haar dealers als haar klanten. Op deze manier kunnen alle betrokken partijen hun winstgevendheid en tevredenheid maximaliseren.
We leveren vrachtwagens en totale transportoplossingen met de hoogste kwaliteit, excellente dienstverlening én superieure operationele ondersteuning gedurende de volledige cyclus van onze producten.
Deze tevredenheid zal ertoe moeten leiden dat wij,  in uiterlijk 2015,  gepercipieerd worden als  “The Customer Company”  uit onze industrie.

Onze visie 
Volvo Trucks Belgium verzekert haar voortbestaan en winstgevende groei door voldoening te schenken aan al haar belanghebbenden, namelijk dealers en klanten, medewerkers, EMEA (als onderdeel van AB Volvo) en de samenleving.

Strategische doelstellingen

Om deze visie te verwezenlijken streven we naar maximale resultaten voor de vier genoemde doelgroepen:

 • Dealers /klanten – Maximale tevredenheid en betrokkenheid:
  - Kwaliteit
  - Dienstverlening
  - Operationele ondersteuning en goede samenwerking met leveranciers
 • Medewerkers – Arbeidsvoldoening:
  - Het werk zelf
  - De werkomstandigheden
  - Persoonlijk resultaat
 • EMEA:
  - Rendement
  - Deskundigheid
 • Samenleving:
  - Impact op veiligheid en milieu
  - Integratie

Onze waarden
Deze beleidsfilosofie dient te resulteren in de hoogst mogelijke graad van stakeholders-tevredenheid rekening houdend met de “core values” kwaliteit, veiligheid en respect voor het milieu alsook respect voor wet –en regelgeving én zin voor continue verbetering.

Download de beleidsverklaring