Accessoires - veiligheid - rookmelder

Rookmelder

Optische rookmelder die de personen in de cabine waarschuwt bij rookontwikkeling of brand. De rookmelder is voorzien van een waarschuwing bij een laag batterijniveau en een timerfunctie zodat deze kan worden uitgeschakeld als de chauffeur een rookpauze neemt. De melder wordt na tien minuten automatisch weer ingeschakeld.