Volvo is klaar voor Euro 6

Volvo is klaar voor Euro 6

Euro 6 is er. Het is de strengste standaard Europese emissienorm tot nu toe.

Wat is Euro 6?
Vergeleken met de vorige norm richt Euro 6 zich hoofdzakelijk op twee emissiesoorten: stikstofoxiden (NOX) en deeltjes (PM).

De limieten zijn uiterst streng:

  • NOX wordt met 80% gereduceerd – tot 0,40 g/kWh (ESC-testcyclus)
  • NOX wordt met 77% gereduceerd – tot 0,46 g/kWh (ETC-testcyclus)
  • PM wordt met 50% gereduceerd – tot 0,01 g/kWh

Die laatste reductie is in feite nog ingrijpender, aangezien niet alleen het gewicht van de deeltjes, maar ook het aantal deeltjes meetelt. Om aan deze eis te voldoen, is een dieselroetfilter (DPF) nodig om ook de kleinste deeltjes op te vangen.

Euro 6 wordt vanaf 31 december 2013 verplicht voor alle nieuwe zware trucks.

Diagram Euro Emission Standard
Euro 6 Engine

Lees meer over de motoren:

Volvo FH - Specificaties aandrijflijn

Volvo FMX - Specificaties aandrijflijn

Volvo FM - Specificaties aandrijflijn

Volvo FE - Specificaties aandrijflijn

Volvo FL - Specificaties aandrijflijn


 

Motor
Een vlinderklep in een gesloten regelcircuit, een wastegate-turbo, een ongekoelde EGR en meer. De twee belangrijkste doelen van de nieuwe motoronderdelen zijn het verbeteren van de gasstroming en ervoor zorgen dat de uitlaatgassen het nabehandelingssysteem met een optimale temperatuur bereiken.

7e injector
Een speciale dieselverstuiver wordt toegepast voor het regelen van de warmte van de DOC en zorgt voor de efficiency van het dieseldeeltjesfilter (DPF) en goed functioneren van de SCR.

Dieseloxidatiekatalysator (DOC)
De DOC produceert de NO2 die nodig is voor het DPF om de deeltjes efficiënt te kunnen verbranden. In koude omstandigheden zorgt de DOC ook voor de hitte die nodig is voor de regeneratie.

Dieselroetfilter (DPF, Diesel Particulate Filter)
Het filter verzamelt deeltjes (PM) en slaat deze op tot ze worden verbrand tijdens de regeneratie. De regeneratie wordt automatisch verricht en de chauffeur hoeft geen enkele actie te ondernemen.

Selectieve katalytische reductie (SCR, Selective Catalytic Reduction)
In het menggedeelte wordt AdBlue in de uitlaatgassen verneveld. Wanneer de uitlaatgassen de katalysator bereiken, worden de stikstofoxiden (NOₓ) op een efficiënte manier omgezet in onschadelijk stikstofgas en water.

Ammoniakslipkatalysator (ASC)
De laatste stap voor de uitlaat waar de resterende ammoniak (NH3) wordt verwijderd.