Emissies van trucks

Emissies van trucks

Voor een zonnige toekomst
De milieu-impact van een truck wordt vooral veroorzaakt door de uitlaatemissies. Daarom doen we al het mogelijke op het gebied van research en ontwikkeling om emissies te verlagen en lopen we voorop op het gebied van milieutechnologie.

Efficiënte nabehandeling van uitlaatgassen
Dieselmotoren gaan zeer zuinig om met energie. Bij de verbranding is de temperatuur hoog en is er een luchtoverschot, om ervoor te zorgen dat een bijna volledige verbranding plaatsvindt. De hoeveelheden koolwaterstoffen en koolmonoxide zijn laag in vergelijking met benzinemotoren.

Daar staat tegenover dat een dieselmotor meer stikstofoxiden en deeltjes uitstoot dan een benzinemotor. Door het verbrandingsproces te controleren, wordt de balans tussen koolwaterstoffen/koolmonoxide en stikstofoxiden geregeld.

Kwaliteit van de brandstof
Dieselbrandstof biedt een hogere energetische waarde dan benzine, maar heeft een hoger gehalte aan aromatische koolwaterstoffen. Brandstof met een laag zwavelgehalte (10ppm) werd in januari 2009 geïntroduceerd in de EU.

Zuiveringstechnieken
Er zijn diverse manieren om de emissies te verlagen. Filters of deeltjesafscheiders verminderen het aantal uitgestoten deeltjes, terwijl de katalysator de uitlaatgassen effectief verbrandt onder gecontroleerde omstandigheden.
 
Het roetfilter kan achteraf worden ingebouwd bij trucks met Euro 2- en Euro 3-motoren, waardoor ook deze trucks binnen sommige milieuzones mogen rijden.
 
Het zorgt voor een forse reductie van de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals koolmonoxide, koolwaterstof en roetdeeltjes. Het gesloten filter vermindert emissies die schadelijk zijn voor de gezondheid met 80 tot 95%, terwijl het motorvermogen gelijk blijft.

Onze oplossingen om te beantwoorden aan de eisen voor dieselmotoren, zijn diesel motoren met een nog meer efficiënte verbranding, samen met  naverbrandingssystemen zoals EGR (Exhaust Gas Recirculation) en SCR (Selective Catalytic Reduction).