Euro 4/Euro 5

Nieuwe initiatieven voor emissies

Alle voertuigen die vanaf 1 oktober 2006 worden geregistreerd, moeten voldoen aan de Euro 4-wetgeving. Euro 5 wordt op 1 oktober 2009 van kracht.

De nieuwe Euronormen voor uitlaatgasreductie stellen strenge eisen aan alle voertuigfabrikanten. Tussen de emissievereisten voor een Euro 3- en Euro 4-motor bestaan aanzienlijke verschillen. De uitstoot van stikstoffen (NOx) moet worden teruggebracht van 5 tot 3,5 g/kWh, een verlaging van 30%. De deeltjesuitstoot (PM) moet worden teruggebracht van 0,1 tot 0,02 g/kWh. Dit komt overeen met een verlaging van maar liefst 80%.

Gunstig verbruik
Door hun efficiënte verbranding zorgen de Euro 4/5-motoren van Volvo voor de zuinigste oplossing onder de concurrerende technologieën, wat op zichzelf al financiële en milieuvoordelen biedt.

Stimulering vanuit de overheden
In verschillende Europese landen wordt het voldoen aan de Euro 4/5-normen nu al gestimuleerd door initiatieven als lagere wegenbelasting (bijvoorbeeld 10 i.p.v. 12 eurocent/km in Duitsland). In meerdere Europese landen worden stimuleringsmaatregelen verwacht voor het gebruik van deze technologie. Raadpleeg de betreffende autoriteiten in uw land voor meer informatie. Voor meer informatie hierover kunt u zich ook wenden tot uw concessiehouder.