Volvo Trucks Brand Stories 2014

Making The Difference – priče o brendu Volvo Trucks za 2014.

O projektu

Svake godine Odjeljenje za upravljanje brendom kompanije Volvo Trucks predstavlja temu koja zaslužuje dodatnu pažnju, na koju će se fokusirati tokom cijele godine. Tema koja se bavi pitanjima, koja smatramo važnim, bitna je ne samo za brend Volvo Trucks, već i za naše kupce i društvo u cjelini. Tema za 2014. godinu je MAKING THE DIFFERENCE i predstavljena je kroz dvanaest slika i priča, po jedna za svaki mjesec. Više informacija o temi MAKING THE DIFFERENCE možete pronaći na Internet stranici www.volvotrucksbrandstories.com

 

O temi Making the Difference

"Lako je zaraditi dolar. Mnogo je teže biti drugačiji". Vjerujemo da su riječi, pisca i novinara, Toma Brokoa istinite i uvjereni smo da je važno biti drugačiji. Tema Making the Difference izražava to uvjerenje i predstavlja osnovne vrijednosti našeg brenda u realnim situacijama u svijetu kroz globalne priče o našim kupcima i o tome koliko su različiti, zajedno sa nama. Tema govori i o tome kako smišljamo inovacije i kvalitet važan za poslovanje, koliko brinemo o sigurnosti i trudimo se da nema nezgoda, koliko se borimo da smanjimo naš utjecaj na životnu sredinu. To je ono što na dugi rok čini razliku - kreiranje trajne vrijednosti i preuzimanje odgovornosti.