Mjera kvaliteta

Kamion mora moći odrađivati važne prevozne zadatke 24 sata dnevno. Mora biti pouzdan: pouzdanost je mjera kvaliteta kamiona. Pouzdanost je jednaka efektivnom radnom vremenu.

Ovaj stav o kvalitetu naš je vodeći princip u proizvodnji kamiona Volvo, od preventivnog održavanja bez alata do kontinuiranog testiranja materijala, od testiranja zastupnika do globalne dostupnosti rezervnih dijelova. To je rezultat kvaliteta u čitavom lancu razvoja - dizajnu, inženjeringu, materijalima, proizvodnji, prodaji i postprodajnim uslugama.

Na kraju, to pomaže u održavanju pouzdanosti vašeg kamiona Volvo, dokazanoj u vašoj konačnoj dobiti i visokoj vrijednosti kod preprodaje nakon nekoliko godina.