Učinimo svijet sigurnijim

Neki ljudi smatraju da je bezbjednost zaštita vozača u slučaju nužde. To je, međutim, samo dio onoga što mi vidimo.

Bezbjednost kamiona Volvo naravno kontinuirano je i precizno testirana - u našim laboratorijima, na test-poligonima i na cestama kojima se kamioni služe.

Međutim, činjenica da smo uvijek uspijevali biti prvi u bezbjednosti ne stoji samo zahvaljujući našim pionirskim bezbjednosnim inovacijama. To je zato što je naš koncept bezbjednosti razvijen kako bi obuhvatio bezbjednost u širem kontekstu: on obuhvata i lične, porodične i poslovne vrijednosti.

Sa našeg gledišta bezbjednost je riječ o ljudima, o svima nama, o vama. Kao što su naši osnivači rekli "Ljudi su oni koji se voze u vozilu i oni koji ga voze. Bezbjednost jeste i mora biti osnovni princip cjelokupnog dizajna".

Kada započnemo s dizajniranjem kamiona Volvo, bezbjednost se razmatra sa dva glavna gledišta, i to sprečavanja nesreća i smanjenja rizika od povreda. Pogledajte bolje kako mi to radimo koristeći se menijem na desnoj strani.