Soba sa pogledom

Dobra vidljivost je od presudne važnosti u vozačevoj sposobnosti da prepozna i izbjegne opasne situacije. Kabine Volvo su dizajnirane tako da vam omogućavaju maksimalnu sveobuhvatnu vidljivost i imaju velike prozore, snažne brisače prednjeg stakla i velike retrovizore.

Osim toga, korištenjem prednjih svjetala sa lampicama HID (High Intensity Discharge - isijavanje velikog intenziteta) nastaje efikasno osvjetljenje koje je slično svjetlu dana te je manje naporno za vaše oči. Lampice HID duže traju od običnih lampica za prednja svjetla.
 
Da biste mogli vidjeti što se događa iza kamiona, na primjer dok vozite unazad, možete ugraditi retrovizorsku kameru sa integrisanim zaslonom.