Izgradnja maksimalne zaštite

Sudari i nesreće se događaju - bez obzira na to koliko smo dobri u njihovom sprečavanju.

Zbog te činjenice je naš glavni prioritet smanjenje i ograničavanje rizika od mogućih povreda proizvodnjom kamiona sa maksimalnom zaštitom za vozača i saputnika. Pošto bezbjednost uključuje i druge učesnike saobraćaja, naš program zaštite je dizajniran tako da uključuje i njih.

Koristite meni na desnoj strani za pretraživanje niza karakteristika kamiona, naročito onih koje su dizajnirane radi smanjenja rizika od povreda.