Izračunajte uticaj svog kamiona na okoliš

Kako bi kupci kompanije Volvo Trucks i svi drugi znali kako i u kojoj mjeri naši kamioni utiču na okoliš, napravili smo aplikaciju "Ekološka izjava o proizvodu". Riječ je o internet aplikaciji sa informacijama o materijalima, potrošnji energije, emisiji itd. koja vam omogućuje da izračunate uticaj kamiona Volvo na okoliš – tokom proizvodnje, korištenja, na kraju radnog vijeka ili tokom cijelog radnog vijeka.
Osnova za kalkulacije
Spisak materijala za tegljač Volvo FH ili Volvo FM 4x2 koristi se kao osnova za kalkulaciju uticaja na okoliš. Kalkulacije uključuju proizvodnju materijala počevši od ekstrakcije sirovina do proizvodnje materijala koji se koriste i u pogonima naših dobavljača i u našim proizvodnim pogonima u Evropi. Uključen je i prevoz.